Fraude & Cybercrime : is uw bedrijf veilig ?

Tuesday, November 26, 2013 - 18:00
Speaker : i-Force - Bart De Bie en Jan Verhulst
Kasteel Maaltebrugge
Kortrijksestwg 1023
9000 Gent
Belgium

Zonder twijfel een zeer actueel thema. Hot in de media ook.
i-Force is zeer gespecialiseerd in onder meer fraudeonderzoek en cybercrime .
Hun IT-specialisten hebben recent nog het GIAC brevet 'certified forensic analyst' behaald .