Integratie na fusie of overname

Tuesday, October 8, 2013 - 18:00
Speaker : Vandelanotte - Veerle Cool en SD Worx - Annelies Rottiers
Kantoren SD Worx
Brouwersvliet 5
2000 antwerpen
Belgium

VEERLE COOL - Director Talent Management bij Vandelanotte

Overnames of fusies van bedrijven leveren vaak niet het verhoopte succes op omwille van het onvermogen om de sociaal-culturele normen en waarden met elkaar te verenigen.
Vaak wordt ook te weinig gefocust op 'human capital'. Het belang van change management hoeft dan ook weinig betoog. Change management vraagt een gerichte inzet van :
- richting geven (strategie, visie)
- communicatie
- betrokkenheid creëren

Rekening houdend met de eigenheid van mensen en de organisatiecultuur waar ze deel van uitmaken.
Graag willen we ons tijdens het seminarie dan ook op deze facetten focussen.

ANNELIES ROTTIERS - KMO Consultant bij SD Worx

Bij fusies en overnames zal u in eerste instantie samen met uw boekhouder of accountant de waarde van de onderneming bepalen. Maar ook wettelijke aspecten verdienen vanaf het begin de nodige aandacht. Welke sociaaljuridische procedures moet u volgen? Welke documenten brengt u wanneer in orde? Hoe harmoniseert u de arbeidsvoorwaarden? Tijdens dit seminarie leggen we u in klare taal uit waarmee u best rekening houdt; voor, tijdens en na de overname. Kortom : hoe zorgt u ervoor dat alles meteen sociaaljuridisch correct verloopt.