Niet concurentie vs vrijheid van ondernemen

Tuesday, November 25, 2014 - 18:00
Speaker : De Creus Kristof
Bloomz
Lambroekstraat 5a
1831 Diegem
Belgium

Bedrijfsleiders staan aan de frontlijn bij de verdediging van steeds crucialer bedrijfsbezit. Elke lucratieve marktdoorbraak is het resultaat van een volgehouden investering, niet alleen in technologie, design en marktonderzoek,
maar ook in menselijke kennis en kunde. Het volstaat niet om nieuwe technologieën te ontwikkelen; het bedrijf moet deze doeltreffend kunnen vermarkten. Het belang van dit virtueel kapitaal neemt toe wanneer de snelheid van
vernieuwing of reactie op de innovaties door concurenten cruciaal wordt voor het succes of overleven van het bedrijf. Nieuwe bedrijfsstrategieën en bedrijfsmodellen leiden soms tot indrukwekkende transformaties van bedrijven. In dit debat exploreren we hoe dit virtuele kapitaal, dat binnen een bedrijf ontwikkeld werd en bekend is bij haar bestuurders, directieleden, werknemers en aandeelhouders, juridisch kan beschermd worden in het belang van de onderneming, ongeacht de activiteitsector. We doen dit vanuit verschillende invalshoeken : vennootschapsrechtelijk, sociaalrechtelijk en contractueel. Doorheen de uiteenzetting worden ook een aantal procedurele aspecten aangestipt.