Nieuwe opportuniteiten in bedrijfsfinanciering

Tuesday, June 10, 2014 - 18:00
Speaker : Delmotte en Van Itterbeek - Monard D'hulst en François van BnpparibasFortis
Monard d'hulst
Tervurenlaan, 270
1150 Brussel
Belgium

Wij bespreken de vele nieuwe mogelijkheden die de nieuwe pandwet biedt : een pand op roerende goederen kan vanaf nu eenvoudig worden gevestigd
door registratie in een nieuw online pandregister, een zekerheidstrust wordt (eindelijk) erkent onder Belgisch recht, de regels over eigendomsvoorbehoud
en retentierecht worden veralgemeend en de uitwinning van zekerheden wordt sterk versoepeld.