PMV, Participatie mij Vlaanderen

Thursday, October 20, 2016 - 18:00
Speaker : Casselman Michel en Damman Emmanuel
PMV
Oude Graanmarkt 63
1000 Brussel
Belgium

"PMV : Financieringsoplossingen op maat voor ondernemers en projecten" door Michel, Casselman, algemeen manager PMV

PMV Heeft het afgelopen jaar de schaar gezet in de historisch gegroeide overdaad aan financieringsinstrumenten. Het bestaande productaanbod
werd gestroomlijnd en vereenvoudigd. Vanaf nu heeft PMV één eenvoudige boodschap : elk goed ondernemingsplan of project in Vlaanderen
dat gedragen wordt door een degelijk team kan rekenen op PMV om de ontbrekende stukken in de (financierings) puzzel in te vullen.
Michel Casselman, algemeen manager van PMV, geeft hierover meer toelichting.

"Alternatieve schuldfinanciering : naar een veranderend financieringslandschap in Europa en België door Emmanuel Damman, head of PMV Bedrijfsleningen.

Bancaire financiering is nog altijd de belangrijkste bron van vreemd vermogen bij de KMO's in België. Tijdens de financiële crisis werd de grote afhankelijkheid
van de banken zichtbaar, toen bedrijven moeilijker aan de kredietvoorwaarden van de banken konden voldoen en bijgevolg minder kredieten kregen.
Hierdoor ontstond een toenemende interesse voor alternatieve financieringsvormen en een meer gediversifieerd aanbod van financieringsbronnen.
In de ons omringende landen konden we reeds een sterke groei van alternatieve (private) schuldvormen noteren. Waarom is dit in België voorlopig nog niet het geval?
Zal het financieringslandschap in de komende jaren ook in België wijzigen? Een toelichting en visie door Emmanuel Damman, head of PMV Bedrijfsleningen.