Verzekering als alternatief bij overnames

Tuesday, May 3, 2016 - 18:00
Speaker : Nys Edwin - De Clercq Dominique - André Lieve - Husson Eloise
Van Breda Risks and Services
Plantijn en Moretuslei 297
2140 Antwerpen
Belgium

Bij elke fusie of overname wensen de betrokken partijen zo goed mogelijk geïnformeerd te zijn over de onderliggende risico's van de deal.
Reden te meer om te weten hoe het deal-making proces gestroomlijnd en vereenvoudigd kan worden door middel van verzekeringstechnische ondersteuning.
Warranty and indemnity Insurance, een verzekeringsoplossing op maat als interessant alternatief voor bancaire instrumenten (e.g. bankgarantie en escrow)
Insurance due diligence.: toegevoegde waarde en werkwijze.

Agenda :

-Inleiding Bcfa & Vanbreda
-Insurance due diligence ; voor wie, waarom en hoe ? - Dominique De Clercq, Vanbreda C&I
-Reps & Warranties ; aanpak & voordelen - Lieve André, Vanbreda PM
-Situatie in Europa/Us - Heloise Husson Lockton UK
-Realisaties en claims Heloise Husson Lockton UK
-Questions and answers