10 valkuilen bij de waardering van een onderneming

Tuesday, May 8, 2012 - 19:00
Speaker : Bruno Dubois (BDO corp fin.)
Sheraton Manhattan Center
Place Rogiers, Plaats
1000 Brussels
Belgium