Missie

De BCFA wilt zowel bruggen bouwen tussen de academische en de praktische benadering als tussen de beleidsmensen in bedrijven en de politiekers.

We werken rond DRIE pijlers :

1 : Een netwerking voor leden

De behoefte aan netwerking neemt toe omwille van de nood aan een interdisciplinaire benadering van de dossiers. Dit wordt in de hand gewerkt door de snelle veranderingen van het regionaal, nationaal, internationaal economisch en politiek landschap.
Vanaf 1 januari 2015 zal BCFA samenwerken met "Succesrijk Netwerken", een overkoepelend orgaan boven een aantal clubs met als doelstelling de interactie tussen de verschillende clubs te bevorderen.

Tevens is het economisch onrealistisch om een uitgebreid netwerk inzake corporate finance te hebben dat aan een taalgrens stopt. Elk bedrijf groeit heel vlug buiten zijn regionale grenzen. BCFA, gevestigd te Brussel, is daarom een Belgische vereniging in het centrum van Europa.

BCFA organiseert voor haar leden jaarlijks een tiental diverse activiteiten met gastsprekers en de mogelijkheid om eigen contacten (introducees) mee te brengen.

2 : Een steun voor de sector

BCFA is een volwaardige vertegenwoordiger van de sector en draagt bij tot minder, maar vooral betere regels om regionaal, nationaal en internationaal competitief te blijven. Dit door het inzamelen van cijfermateriaal, het organiseren van enquêtes, het opstellen van statistieken en haar publicaties.

3 : Een motor voor de samenleving

Onze leden en gastsprekers, trachten ook een maatschappelijke dimensie uit te dragen en hierdoor mee te bouwen aan een betere en duurzamere samenleving.